Waterontharder zonder zout: hoe werkt het?

Waterontharder zonder zout

De meeste traditionele waterontharders zijn ionenuitwisselaars en maken gebruik van zout om kalkvorming te voorkomen. Maar misschien heb je al wel gehoord over de waterontharder zonder zout? De Water Activator van AguaVibes, bijvoorbeeld? In deze blog gaan we dieper in op de werking.

Hoe ontstaat kalkaanslag?

De mineralen calcium (Ca++) en magnesium (Mg++) in het leidingwater liggen aan de oorzaak van kalkvorming. Zo trekken de ionen Ca++, Mg++ en CO3-- elkaar steeds aan en vormen ze samen het molecule CaC03, dat neerslaat in je leidingen en toestellen. De officiële naam van het molecule CaC03 is calciet, maar je kent het wellicht beter als kalksteen.

Hoe lossen traditionele waterontharders met zout het kalkprobleem op?

Zoals we daarnet beschreven, spelen magnesium (Mg++) en calcium (Ca++) een rol in de vorming van kalk. Om die reden filteren traditionele waterontharders deze mineralen uit het drinkwater. Het merendeel van de traditionele waterontharders werkt namelijk volgens het principe van ionenuitwisseling.

In een ionenuitwisselaar worden de ionen Ca++ en Mg++ in het drinkwater gewisseld voor schadelijke natriumionen. En dat is nefast voor jouw gezondheid. Magnesium en calcium zijn namelijk gezonde mineralen die wonderen verrichten voor ons lichaam. Natrium daarentegen kan jouw gezondheid mogelijk ernstige schade berokkenen.

Zo kan een teveel aan zout leiden tot nieraandoeningen, botontkalking en meer kans op maagkanker. Van zout heb je maar weinig nodig en er zit sowieso al een ruime hoeveelheid in het drinkwater. Een traditionele waterontharder verhoogt de natriumwaarde van het water alleen maar. En dus ook de risico’s op lichamelijke aandoeningen.

Hoe werkt de Water Activator, de zoutloze waterontharder?

Geen zout, wél calcium en magnesium

De Water Activator van AguaVibes is de “waterontharder” van de toekomst en het resultaat van 20 jaar innovatie en research. Omdat zout mogelijk de gezondheid kan schaden, maakt de Water Activator geen gebruik van natrium.

Bovendien behoudt de Water Activator de samenstelling en de kwaliteit van het leidingwater. De essentiële en gezonde mineralen calcium en magnesium worden dus niet ingewisseld en blijven in het water, wat je gezondheid en welzijn ten goede komt.

Kalkaanslag uitgesloten

De Water Activator behandelt water door middel van een elektromagnetisch veld, waardoor kalkvorming voorkomen wordt.

Zoals eerder besproken, trekken in leidingwater de inonen Ca++, Mg++ en CO3-- elkaar steeds aan, wat leidt tot kalksteen. Dankzij de Water Activator bewegen de ionen Ca++, Mg++ en CO3-- echter heen en weer en van elkaar weg. Daardoor kan de vorming van kalksteen niet langer optreden.

De kalkdeeltjes blijven bijgevolg minuscuul klein en verdwijnen makkelijk via de afvoer. Kalkaanslag in je waterleidingen en huishoudelijke apparaten is dus voortaan compleet uitgesloten.

AguaVibes: gezond leidingwater én geen kalkvorming


AguaVibes staat voor gezond water. We concentreren ons op de gezondheid van mensen, het milieu en toestellen. Daarom ontwikkelen we producten die jouw gezondheid bevorderen en ecologisch zijn. We beseffen dat water de basis is van al het leven. En het verdient dan ook onze focus.

Deel dit artikel